Metallarbeten

Metall har länge varit en varit en stor del av båtbyggeriets konst. Inga bitar är raka, utan stålet behöver följa båtens alla harmoniska kurvor och linjer. Många av våra fina svenska båtar är dessutom ofta byggda med järnspant. Redan på 1800-talets slut kallades detta för kompositteknik, man blandade helt enkelt trä och metall som då blev komposit. Idag använder vi syrafast rostfritt stål i många av ersättningsbitarna. De flesta metallarbetena gör vi i vår egen verkstad. 

Vi gör dina specialbeslag. Kanske vill du som andra i riggbranschen bygga om ett befintligt beslag och addera på en annan lösning. Är pulpiten felutförd för ditt användningsområde och behöver byggas om?

I vår lilla verkstad hanterar vi valsning, blästring, tig-svets, el-svets mm. I enlighet med vår framåtandalinje gör vi gärna CAD-ritningar och låter vattenskära fram delar som senare byggs ihop i önskvärda former. 

BILDER:

bombelsag nordisk kryssare
fallbox
metallspant