Framåtanda

Framåtanda är något vi jobbar med hela tiden. För oss är framåtanda att ständigt sträva efter att utveckla sig och att inte vara rädd för nya tillvägagångssätt för att nå goda resultat. Vi jobbar med framåtanda i det gamla traditionella hantverket som vi förvaltar. Vi har länge samarbetat med några mycket nära vänner i branschen och vi ligger långt fram vad gäller digitalt “snickrande” där vi använder CAD-ritning, scanning och 3D-fräsning. Vi är vana vid flatbäddsfräsar och robotfräsning. Vi försöker hela tiden att väva in framåtandan i båthantverket genom att bland annat använda fräsning till olika detaljer som tex kölpluggar och roder. Vi har även använt tekniken på 24-metersmaster byggda i massivt trä. Här är vi öppna och ser stora, likväl som små arbeten som bra arbeten. Ibland är dock den gamla hyveln och stämjärnet fortfarande bäst!

BILDER:

blyköl skärgårdkryssare beatrice aurore
digital scanning