Beatrice Aurore

Beatrice Aurore är nog den svenska båt som har varit mest omtalad vad gäller renoveringar i modern tid. Många känner till att hon var i en stor olycka och gick i två bitar i mitten av 1980-talet. Den familj som då ägde henne beslöt att inget var omöjligt och de gjorde det omöjliga möjligt.

Bea, som hon kallas, är en stor del av vårt flytande kulturarv med sina 22,25 meter. Vi har under åren gjort flera stora arbeten på henne. Såsom en ny mast byggd i originalstil, ihålig,  men med vissa förbättringar för den allt hårdare seglingen som båtar utför i dessa tider. Masten är 24 meter och vi byggde den i Sikta-spruce.

Efter en kraftig grundstötning vände sig ägarna till Stockholms Båtsnickeri för att reparera skadan. I samband med detta stora jobb kom vi tillsammans fram till att det var dags för att optimera kölprofilen så mycket som skärgårdskryssareregeln tillåter. Hela nedre kölpartiet, kölplanka, bordläggning, döträ och renovering av bottenstockar gjordes våren 2019 innan den nya blykölen monterades med cirka 20 stycken rostfria bultar. Egenskaperna man får med en ny köl med rätt profiler är lite bättre höjd på kryssen och snabbare rörelse. Detta blev mycket lyckat och vi lyckades även med att få båten att flyta upp lite med aktern precis som konstruktören August Plym ville ha henne 1920.

BILDER:

döträ
Ny Mast